Onze Privacyverklaring

 

Contactgegevens/ Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens:

Slagerij Nes Exclusive

Samuel Esmeijerplein 33, 3067 AP Rotterdam

E-mail: info@slagerijnes.nl

Telefoon: +31 6 40 32 52 44

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken enkele persoonsgegevens als er contact met ons opgenomen wordt via onze mailadressen: info@slagerijnes.nl , berkay.capaci@slagerijnes.nl en batuhan.capaci@slagerijnes.nl. Het opnemen van contact is geheel vrijwillig.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens van jou.

Verantwoordelijkheid:

Onze website is toegankelijk voor iedereen, inclusief bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders echter aan altijd betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over jou of een minderjarige, neem dan contact met ons op via: berkay.capaci@slagerijnes.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld om een afspraak te maken) of om bestellingen correct af te kunnen handelen.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Wij bewaren jouw persoonsgegevens die we via de mail verkregen hebben 60 dagen in onze administratie. Binnen deze tijd worden jouw vragen beantwoord en jouw bestelling afgerond. Na deze periode worden de gegevens automatisch en volledig van onze server verwijderd. IP-adressen zijn enkel zichtbaar voor instanties die onze website hebben gemaakt.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Wij verstrekken nooit gegevens aan derden. Als wij dit wel doen, doen wij dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, en altijd in overleg met jou.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Wij gebruiken alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Gebruik van foto’s van personen op onze website:

Op onze website gebruiken wij nooit foto’s waarop derden herkenbaar in beeld zijn. Fotografie is afkomstig uit een privécollectie. Sta jij of jouw kind op een van deze foto’s en ben je van mening dat je die toestemming niet hebt gegeven of wil je deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@slagerijnes.nl, zodat wij de betreffende foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@slagerijnes.nl.  Wij willen jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Disclaimer:

Slagerij Nes Exclusive spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaarden noch Slagerij Nes Exclusive, noch de makers van deze website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.

© Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Slagerij Nes Exclusive.